Презентация на ВИ ДЖИ ЕФ пред КИИП Благоевград

24.09.2019

Презентация на ВИ ДЖИ ЕФ пред КИИП Благоевград

На 19.09.2019 г. ВИ ДЖИ ЕФ организира събитие, гости на което бяха проектанти, членове на КИИП Благоевград. Целта на събитието бе да представи иновативните строителни решения, който фирмата развива в четирите основни направления:
•    Геосистеми;
•    Ландшафт;
•    Изосистеми;
•    Соларни системи.
Гости на презентацията бяха проектанти, инженери, архитекти и представители на бизнеса.

Презентационната програма беше разделена на две части:
  • Лекторът на първа част - инж. Боряна Николчева, ръководител отдел проекти на ВИ ДЖИ ЕФ, постави фокуса върху системите за инфраструктурни проекти по опазване на околната среда (геосистеми), както и върху разработените и утвърдени природосъобразни решения в сферата на озеленяването и земеделието (ландшафт).

  • Във втората част от презентацията Георги Иванов, мениджър бизнес развитие, представи пред гостите покривни и хидроизолационни системи за промишлено, гражданско и инфраструктурно строителство (изосистеми), заедно с интегрираните соларни системи за скатни и плоски покриви, които ВИ ДЖИ ЕФ проектира и изпълнява.

След лекционната част инж. Пламен Радев – председател на КИИП Благоевград, изказа специални благодарности и поздрави екипа на ВИ ДЖИ ЕФ за презентацията и подходящия подбор на референтните обекти от Благоевградския регион в представянето.

Екипът на ВИ ДЖИ ЕФ представи богат набор от реализирани проекти във всяко едно от направленията на фирмата, онагледявайки ги с мостри на някои от материалите, използвани при реализацията им.

Събитието премина в дискусии по изпълнени и предстоящи проекти, които се оказаха изключително полезни и приятни, както за нас, така и за нашите гости.