ВИ ДЖИ ЕФ стартира своето най-ново направление Ландшафт и специализирания сайт към него

21.03.2017

ВИ ДЖИ ЕФ стартира своето най-ново направление Ландшафт и специализирания сайт към него

Новото направление е ориентирано към разработване и утвърждаване на природосъобразни решения в сферата на озеленяването.


В сайта на направлението www.vjflandscape.com, можете да намерите подробна информация за продуктите и системните решения, предлагани от Ви Джи Еф, актуална и полезна информация за новите тенденции в озеленяването, практически съвети в категорията "Направи си сам", примерни чертежи и различни референции, свързани с:
  • решения за вертикално планиране и моделиране на терена
  • системи за покривно озеленяване
  • декоративни водни площи
  • паркинги, автомобилни и пешеходни алеи
  • дренажни решения
  • укрепващи и стабилизиращи решения
  • други специализирани решения за градината

Направлението беше открито със серия от презентации в София, Пловдив и Бургас, заедно с част от нашите чуждестранни партньори.