Направления

 

ГЕО СИСТЕМИ ГЕОСИСТЕМИ
СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ И ОБЕКТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 
Дългогодишен опит и специфично ноу-хау отличават екипа ни при консултация и инженеринг на природосъобразни решения с геосинтетични продукти, материали от двойно усукана хексагонална телена мрежа, материали за биоинженеринг, анкерни системи и др. с приложение в:
 • геотехнически съоръжения – укрепване на срутищни и свлачищни зони чрез подпорни стени;
 • стабилизиране на откоси и ерозионен контрол;
 • хидротехнически съоръжения – корекции на реки, облицовка на канали, укрепване устои на мостове и други;
 • пътни и железопътни съоръжения – усилване на слаби основи, армиране на пътни настилки, моделиране на пътни насипи и др.;
 • пасивни и активни системи за защита от падащи камъни;
 • депа, хвостохранилища и тяхната рекултивация и др. ГЕО СИСТЕМИ ЛАНДШАФТ
СИСТЕМИ ЗА ЛАНДШАФТНО ПРОЕКТИРАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЗЕМЕДЕЛИЕ


В съответствие със световните тенденции за устойчив ландшафт, направлението е ориентирано към разработване и утвърждаване на природосъобразни решения в сферата на озеленяването: 
 • решения за вертикално планиране и моделиране на терена;
 • системи за покривно озеленяване;
 • декоративни водни площи;
 • паркинги, автомобилни и пешеходни алеи;
 • дренажни решения;
 • укрепващи и стабилизиращи решения;
 • други специализирани решения за градината.ИЗОСИСТЕМИИЗОСИСТЕМИ
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА ПРОМИШЛЕНО, ГРАЖДАНСКО И ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

Стотици изпълнени обекти в България с битумни керемиди, синтетични и битумни мембрани, дренажни HDPE мембрани и др., демонстрират надеждността на предлаганите от нас системи. Когато става въпрос за хидроизолация на:
 • основи и фундаменти;
 • плоски и скатни покриви;
 • зелени покриви (покрив-градина);
 • тераси;      
 • трафик зони;
 • мостове и тунели и др.      
Ние притежаваме познанията, уменията и капацитета да доставим и реализираме оптималното решение.СОЛАРНИ СИСТЕМИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ
ИНТЕГРИРАНИ СОЛАРНИ СИСТЕМИ ЗА СКАТНИ И ПЛОСКИ ПОКРИВИ


Като експерти в покривните решения, ние възприемаме хидроизолационното покритие и фотоволтаичната инсталация като единна система и даваме гаранция за нея като цяло. Предлагаме решения за производство на слънчева енергия върху нови или съществуващи покриви с:
 • разнообразна форма и наклон;
 • бетонова, метална или дървена конструкция;
 • гъвкави или твърди фотоволтаични панели;
 • полимер-битумни или синтетична мембрани;
 • битумни, керамични, бетонови или метални керемиди.
От нас ще получите: проект за разпределение на фотоволтаичните панели и интеграция в покривното покритие; ценова оферта; симулация за производителност на соларната система и амортизационен план; работно проектиране, доставка, изпълнение и гаранционно обслужване.


Новини / Събития

 

Ви Джи Еф с принос при ремонтa на тунел Витиня

Ви Джи Еф Инженеринг ЕООД бе изпълнител на част от хидроизолационните дейности в тунел Витиня, чието пускане в експлоатация е днес.Освен с изпълнението на хидроизолацията, специалистите от Ви Джи Еф бяха ангажирани и с доставката на дренажния геокомпозит.

 

Бюлетин

 

АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

Моля, въведете email

В информационния бюлетин ще откриете актуална и полезна информация за предлаганите от нас иновативни строителни продукти и системи.

 

НАПРАВЛЕНИЯ

ГЕОСИСТЕМИ:
geosystems@vjf.bg
www.vjfgeosystems.com

ИЗОСИСТЕМИ:
isosystems@vjf.bg
www.vjfisosystems.com

СОЛАРНИ СИСТЕМИ:
pv@vjf.bg
www.vjfsolar.com

ЛАНДШАФТ:
landscape@vjf.bg
www.vjflandscape.com

 

КОНТАКТИ

Централен офис София:
гр. София 1582
бул. „Проф. Цветан Лазаров” №115

тел.: (+359 2) 44 55 100/144/155
моб.: (+359 88) 219 81 00
факс: (+359 2) 962 96 95

е-mail: office@vjf.bg
www.vjf.bg

 

РЕГИОНАЛНИ ОФИСИ

Офис Пловдив:
гр. Пловдив 4003
бул. „Цар Борис III Обединител” № 35
тел.: (+359 32) 96 26 60
моб.: (+359 88) 766 37 62
факс: (+359 32) 96 26 61

Офис Бургас:
гр. Бургас 8000
к-с Лазур, бл. 140, партер
моб.: (+359 88) 565 08 66
моб.: (+359 88) 522 03 08