VJF Бюлетин
VJF Бюлетин

Бюлетин XXVI

ВИ ДЖИ ЕФ с ново направление и уебсайт за Ландшафт и зелена инфраструктура Най-новото направление е ориентирано към разработване и утвърждаване на природосъобразни решения в сферата на озеленяването. Прочети повече… 
VJF Бюлетин

Бюлетин ХXV

Продукти за специализиран достъп до покриви Bilco
VJF Бюлетин

Бюлетин XXIV

Водоспиращи ленти за конструктивни и дилатационни фуги KUNEX
VJF Бюлетин

Бюлетин ХXІІІ

Повърхностно укрепване на откоси и армиран насип в участъка на Лот 2 от Автомагистрала Марица, извършено от Ви Джи Еф Инженеринг
VJF Бюлетин

Бюлетин ХХІІ

Приключи III-ти етап от проект за разширяване на Метрото в София